Tarieven

TARIEVEN MONDHYGIENIST 2021:
Consultatie en diagnostiek: Maximaal:
C11 Periodieke controle € 22,91
C13 Probleemgericht consult € 22,91
C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en bespreken
zorgplan incl. pocketstatus
€ 108,53
C91 Pocketregistratie € 36,18
C92 Parodontiumregistratie € 72,35
Verdoving:
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,07
A15 Oppervlakte verdoving € 7,84
Preventieve mondzorg:
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten € 13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten € 13,52
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten € 13,52
M30 Fluoridebehandeling gevoelige tandhalzen € 6,03
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek* € 18,09
M40 Fluoridebehandeling per kaak € 15,07
V30 Fissuurlak eerste element € 27,13
V35 Fissuurlak ieder volgend element in zelfde zitting € 15,07
V40 Polijsten, beslijpen en bewerken van oude vullingen € 6,03
Tandvleesbehandelingen (parodontologie):
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85
T021 Grondig reinigen wortel, complex per element € 32,56
T022 Grondig reinigen wortel, standaard per element € 24,12
T032 Evaluatie/herbeoordeling met parodontiumstatus € 108,53
T033 Uitgebreid bespreken vervolg traject na evaluatie/herb. € 66,32
T161 Microbiologisch- en/of speekselonderzoek* € 42,20
T162 Behandeling tanvleesabces € 81,39
Nazorg:
T042 Consult parodontale nazorg € 91,64
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79
T044 Complex consult parondontale nazorg € 162,19
* Exclusief laboratorium/techniekkosten

Deze tarieven gelden voor iedereen!