Tarieven

TARIEVEN MONDHYGIENIST 2018:
Consultatie en diagnostiek: Maximaal:
C11 Periodieke controle € 21,00
C13 Probleemgericht consult € 21,00
C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en bespreken
zorgplan incl. pocketstatus
€ 99,46
Verdoving:
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81
Preventieve mondzorg:
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten € 12,39
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten € 12,39
M20 Fluoridebehandeling boven- en ondergebit € 22,10
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek* € 16,58
V30 Sealen per element € 24,87
V35 Sealen ieder volgend element in zelfde zitting € 13,81
V40 Polijsten van vullingen,behandeling van gevoelige
tandhalzen per element
€ 5,53
Tandvleesbehandelingen (parodontologie):
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25
T21 Grondig reinigen wortel, complex per element € 29,84
T22 Grondig reinigen worteloppervlak per element € 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus € 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus € 99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21
T60 Evaluatie tandvleesbehandeling € 146,43
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 160,25
T93 Microbiologisch- en/of speekselonderzoek* € 38,68
Nazorg:
T41  Beperkt consult parodontale nazorg € 58,02
T42  Consult parodontale nazorg € 83,99
T43  Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62
T44  Complex consult parondontale nazorg € 148,64
Diversen:
* Exclusief laboratorium/techniekkosten

Deze tarieven gelden voor iedereen!