Tarieven

TARIEVEN MONDHYGIENIST 2017:
Consultatie en diagnostiek: Maximaal:
C11 Periodieke controle € 20,44
C13 Probleemgericht consult € 20,44
C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en bespreken
zorgplan incl. pocketstatus
€ 96,81
Verdoving:
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,45
Preventieve mondzorg:
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten € 12,06
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten € 12,06
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten € 12,06
M05 Beslijpen en fluorideren melkelement € 24,20
M20 Fluoridebehandeling boven- en ondergebit € 21,51
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek* € 16,14
V30 Sealen per element € 24,20
V35 Sealen ieder volgend element in zelfde zitting € 13,45
V40 Polijsten van vullingen,behandeling van gevoelige
tandhalzen per element
€ 5,38
Tandvleesbehandelingen (parodontologie):
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,53
T22 Grondig reinigen worteloppervlak per element € 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus € 83,37
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 43,03
T60 Evaluatie tandvleesbehandeling € 142,53
T93 Microbiologisch- en/of speekselonderzoek* € 37,65
Nazorg:
T52 Kort consult nazorg € 56,48
T54 Standaard consult nazorg € 81,75
T56 Uitgebreid consult nazorg € 108,65
Diversen:
* Exclusief laboratorium/techniekkosten

Deze tarieven gelden voor iedereen!